Projektid

Projektide konstruktiivse osa lahendamine columbiakivi ja fibokivi kasutamisel. Tellishoonete konstruktsioon ja arvutused. Erikonstruktsioonid.

 

Programmide koostamine kivikonstruktsioonide tugevusarvutusteks. On koostatud programmid ColumbiaKivi ja FiboCalc.

 

Projektide ekspertiis – Haapsalu SPA, Laulasmaa SPA, Kuressaare kaubamaja jne, Muuga sadama laienduse projekt jne.